Kircher HiFi | 2010.12.31-2011.01.05 Russia, Chelyabinskaya Oblast, Druzhnyy - Kunashak - Tyuljakovo