Kircher HiFi | 2010.06.05 Austria, Styria, Kitzeck