Kircher HiFi | 2010.10.16-19 Russia, Chelyabinskaya Oblast, Druzhnyy